Välkommen till webbplatsen för Universalschlichtungsstelle (Allmänna förlikningsorganet)

Som ett neutralt tvistlösningsorgan hjälper vi konsumenter och näringsidkare att lösa tvister utanför domstol. Med detta frivilliga förfarande vill vi bidra till en enkel och snabb lösning vid konsumenttvister.

Vad vi gör

Vi prövar tvister mellan konsumenter bosatta inom EU, Island, Liechtenstein samt Norge och näringsidkare baserade i Tyskland.

Enbart konsumenter kan göra en anmälan. Tvisten maste handla om ett konsumentavtal eller om frågan om det föreligger ett konsumentavtal. 

Universalschlichtungsstelle är ett allmänt tvistlösningsorgan, som endast är behörig att pröva tvisten, om det inte finns ett sektorspecifikt tvistlösningsorgan med en särskild behörighet. 

Vad vi inte gör

Vi prövar inte

  • tvister om anställningsavtal.
  • tvister rörande icke-ekonomiska tjänster av allmänt intresse.
  • hälso- och sjukvårdstjänster.
  • tvister rörande vidareutbildning och högre utbildning av offentliga institutioner.
  • tvister, där det finns ett annat behörig sektorspecifikt notifierat tvistlösningsorgan.

Observera att vi inte är behöriga att pröva konsumenttvister där det finns andra erkända, beställda eller etablerade konsumenttvistlösningsorgan, som är behöriga att pröva tvisten enligt andra rättsliga bestämmelser.

Vem vi är

Universalschlichtungsstelle drivs av Zentrum für Schlichtung e.V. (Centrum för förlikning - registrerad förening).

Vi är ett neutralt tvistlösningsorgan. Därför erbjuder vi inte konsumentrådgivning och företräder varken konsumenter eller näringsidkare. 

Vad det kostar

Förfarandet är kostnadsfritt för konsumenter. Endast i unantagsfall kann vi ta ut en avgift på 30 € i de fall då en anmälan måste anses utgöra missbruk. Näringsidkare betalar en avgift enligt föreskrifter i Universalschlichtungsverordnung (förordning för allmänna förlikningsorganet).

Vilket språk vi pratar

Förfarandet är på tyska. Du kann kontakta oss på engelska, franska och svenska.

Hur du kann göra en anmälan

Du kann fylla i en anmälan på webben på tyska genom att klicka på „Antrag einreichen“ till höger. Du kann också skicka ett e-postmeddelande eller ett brev till oss. Du kann få hjälp av ditt ECC-kontor (Europeiska konsumentkontoret i ditt land – se nedan).

Hur du kann kontakta oss

Du kan kontakta oss per e-post:

mail(at)universalschlichtungsstelle.de

Du kan skicka oss ett brev eller besöka oss under följande adress:

Universalschlichtungsstelle des Bundes
Zentrum für Schlichtung e.V.
Straßburger Straße 8
77694 Kehl
Du kann ringa oss: +49 7851 795 79 40,
Eller skicka oss ett fax: +49 7851 795 79 41.

Ifall du behöver hjälp

Konsumenter bosatta i EU, Island, Norge och Liechtenstein kan kontakta sitt ECC-kontor för råd och hjälp. ECC kontoren samarbetar i ECC-nätverket, som delfinansieras av EU-kommissionen. 

ECC-nätverket ger information och råd till konsumenter om sina rättigheter i gränsöverskridande fall samt hjälper i konkreta ärenden. 

Kontaktuppgifter till ditt ECC-kontor hittar du på EU-kommissionens webbplats

Andra tvistlösningsorgan

Tvistlösningsorgan inom EU, Norge, Island och Liechtenstein som är notifierade enligt direktivet 2013/11/EU hittar du på EU-kommissionens ODR-plattform. 

Gå till ODR-plattformen på EU-kommissionens webbplats